Πρόσβαση στο χωριό

Από Ιωάννινα:   Όπως έρχεστε από τα Ιωάννινα πρέπει να κατευθυνθείτε προς την Κόνιτσα και από εκεί να πάρετε τον δρόμο προς τις Πάδες.

Από Γρεβενά:   Καθώς έρχεστε από τα Γρεβενά πρέπει να κατευθυνθείτε προς την Σμίξη και έπειτα προς το "Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας". Από εκεί συνεχίζετε προς το Δίστρατο και έπειτα από 2 χωριά φτάνετε στις Πάδες.

Οι Πάδες απέχουν:

Χρόνος Απόσταση σε χιλιόμετρα
  • 7 ώρες και 50 λεπτά
521 από την Αθήνα
  • 3 ώρες και 36 λεπτά
246 από τη Θεσσαλονίκη
  • 4 ώρες και 30 λεπτά
231 από τη Λάρισα
  • 2 ώρες και 29 λεπτά 
128 από την Κοζάνη
  • 1 ώρα και 50 λεπτά
90 από τα Ιωάννινα
  • 2 ώρες
80 από τα Γρεβενά
  • 50 λεπτά
32 από τη Βασιλίτσα
  • 50 λεπτά
30 από την Κόνιτσα
Υπολογίστε τις διαδρομές κατά προσέγγιση και μην λαμβάνεται 100% υπόψιν σας τα παραπάνω.
 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να έρθετε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο χωριό ή με ΤΑΞΙ από την Κόνιτσα.
   
© Πολιτιστικός, Ορειβατικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Παδιωτών "Ο ΣΜΟΛΙΚΑΣ"