Σάββατο του Λαζάρου

Το Σάββατο του Λαζάρου τα αγόρια με ζουρνάδες ανά παρέες ξεκινούσαν από το Στριμνιαλου και κατεβαίνανε από το Λούνου Βάΐνά, συνέχιζαν κατεβαίνοντας στο χωριό. Στην εκκλησία τραγουδούσαν «Βάια, βάια των Βαΐων πότε θα 'ρθει η Πασχαλιά με τα κόκκινα τα αβγά».

   
© Πολιτιστικός, Ορειβατικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Παδιωτών "Ο ΣΜΟΛΙΚΑΣ"