Μ. Παρασκευή

Τον Επιτάφιο τον στόλιζαν αγόρια και κορίτσια. Στην περιφορά τα παιδιά βγαίνανε ντυμένα παπαδάκια, με λάβαρα και εξαπτέρυγα. Έκαναν 3 φορές τον γύρο της εκκλησίας. Έπειτα, όταν ο παπάς πήγαινε να μπει στην εκκλησία έβρισκε την πόρτα κλειστή κι έλεγε «Άρατε πύλας». Από μέσα φωνάζανε «Τις εστί ο βασιλεύς της δόξης;» κι ο παπάς απαντούσε «Άρχοντας κραταιός κλπ» κι έσπρωχνε με το πόδι την πόρτα.

   
© Πολιτιστικός, Ορειβατικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Παδιωτών "Ο ΣΜΟΛΙΚΑΣ"