Β. Μεσαίος μαχαλάς

 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

 1. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΤΣΙΝΑΣ ΑΔΑΜΟΣ

 1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤ.

 1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΙΤΙΝΑ

 1. ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΛΑ ΚΟΥΝΕ Θ. ΚΑΛ.

 1. ΓΡΑΒΑΝΗΣ

 1. ΤΖΑΡΤΖΑΒΙΔΗΣ

 1. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝ.

 1. ΤΣΟΥΦΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

 1. ΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 1. ΤΣΟΥΚΑΣ Σ. ΑΝΑΣΤ.

 1. ΖΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ

 1. ΠΙΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

 1. ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΙΩΑΝ.

 1. ΖΩΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 1. ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΑΘΑΝ.

 1. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Κ.

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΩΣΙΟΣ

 1. ΤΕΓΟΥ ΧΡΥΣΗ

 1. ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ

 1. ΚΑΨΑΛΗΣ

 1. ΤΡΙΖΗ ΤΣΙΟΥΤΟ

 1. ΓΚΡΑΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

 1. ΖΗΚΟ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 1. ΝΤΟΥΜΠΕΣΑΣ ΝΙΚΟΛ.

 1. ΜΗΤΡΑΚΙΝΑ

 1. ΠΙΠΕΡΗ ΖΩΡΩ

 1. ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΠΙΠΕΡΗΣ ΦΑΝΗΣ

 1. ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓ.

 1. ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡ.

 1. ΓΟΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.

 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 1. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

 1. ΜΠΑΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

 1. ΠΛΑΣΑΤΗΣ ΦΑΝΗΣ

 1. ΓΚΑΡΙΟΡΙΝΑ

 1. ΤΗΓΑΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

 1. ΓΚΡΑΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

 1. ΤΖΙΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.

 1. ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. ΤΖΙΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝ.

 1. ΓΚΑΣΙΩΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 1. ΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΛΙΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ

 1. ΛΙΟΥΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΛΙΟΥ-ΤΖΑΤΖΙΟΥ

 

   
   
© Πολιτιστικός, Ορειβατικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Παδιωτών "Ο ΣΜΟΛΙΚΑΣ"