Οι πρώτες δορυφορικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στις Πάδες από συνεργείο εξ Ιωαννίνων. Οι επόμενες εγκαταστάσεις θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στο πρόγραμμα λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2019.

   

sfragida

   
© Πολιτιστικός, Ορειβατικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Παδιωτών "Ο ΣΜΟΛΙΚΑΣ"